Thema: Woord en Schrift

ZJ 4f       Alleluia - Het woord is nabij
ZJ 4g      Alleluia - Uw woord is een lamp
ZJ 4h      Alleluia - Uw woorden, o Heer, zijn geest en leven
ZJ 4k      Alleluia - Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften
ZJ 7a      Gij hebt woorden van eeuwig leven
ZJ 7c      Dat uw woorden in ons branden
ZJ 7d      Uw woord is een lamp
ZJ 232    Van ver, van oudsher aangereikt
ZJ 233    God woord van het begin
ZJ 525    God zij geloofd om Kanaän
ZJ 537    God heeft gesproken in de tijd
ZJ 541    God heeft het eerste woord
ZJ 550    Welzalig wie de rechte wegen gaan
ZJ 571    Niet als een storm
ZJ 672    De Heer komt met het woord van zijn verbond
ZJ 720    Door de wereld gaat een woord
ZJ 726    De Geest des Heren is op hem
ZJ 737    Uw woord omvat mijn leven
ZJ 739    Als gij naar de woorden luistert
ZJ 757    Het woord, het goede woord van God
ZJ 773    Uw woord, Heer, heeft een wond're kracht
ZJ 761    Een lamp voor mijn voet is uw woord
ZJ 777    Die chaos schiep tot mensenland
ZJ 782    Uw wet, Heer, hoezeer heb ik haar lief
ZJ 809    Here Jezus, om uw woord
ZJ 936    Wie Gods rechte wegen gaat
ZJ 939    Hij die gesproken heeft