Thema: Vrede

ZJ 1h      Vredevorst, kom tot ons
ZJ 107    Een stad van vrede zoeken wij
ZJ 125    Zal er ooit een stad van vrede
ZJ 324    Waar is de plaats die vrede lacht?
ZJ 516    Geef vrede, Heer, geef vrede
ZJ 560    Zalig zij
ZJ 703    Wij die met eigen ogen
ZJ 704    Vrede voor alle mensen
ZJ 705    Het eerste woord zal vrede zijn
ZJ 724    Om eenvoudigen van geest
ZJ 734    Wij bidden U om vrede
ZJ 768    Wij reizen rusteloos naar waar de vrede woont