Thema: Vertrouwen

ZJ 27e    Op U, mijn rots
ZJ 506    Mijn herder zijt Gij
ZJ 563    Heer, Gij zijt burcht en toren
ZJ 564    Wees niet bezorgd
ZJ 709    Wij hebben een sterke stad
ZJ 703    Wij die met eigen ogen
ZJ 716    Zwoegend volk van zwervelingen
ZJ 722    Wees niet bezorgd, heeft Hij gezegd
ZJ 723    Zalig zij die zich op de Heer verlaten
ZJ 724    Om eenvoudigen van geest
ZJ 733    Wij zijn de druppels van één stroom
ZJ 813    Wat God doet, dat is welgedaan
ZJ 826    Gij die mijn wezen
ZJ 830    Het donker is ons licht genoeg
ZJ 836    Wees bij ons, wees ons een geleide
ZJ 928    Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen
ZJ 932    In uw diepe droefenis
ZJ 935    Wie in de schaduw Gods mag wonen