Thema: Verrijzenis

ZJ 405    Christus is verrezen
ZJ 406    Kondig het aan
ZJ 407    In eigen kracht verrezen
ZJ 413    Dit is de dag
ZJ 414    De Heer is waarlijk opgestaan
ZJ 415    Looft God de Heer
ZJ 416    Nu moet gij allen vrolijk zijn
ZJ 424    Lof zij God in de hoogste troon
ZJ 425    Nu triomfeert de zoon van God
ZJ 426    De Heer is waarlijk opgestaan
ZJ 427    Laat groot en klein nu vrolijk zijn
ZJ 440    Tussen waken, tussen dromen
ZJ 441    Kom, laat ons Christus loven
ZJ 442    Staat op en weest niet bang
ZJ 443    Christus is uit de dood verrezen
ZJ 445    Zingen zal dit huis en juichen
ZJ 446    Om Christus die verrezen is
ZJ 449    Gij hebt uw woord gestand gedaan