Thema: Uitvaart

ZJ 29a    Niets gaat verloren van wat God ons gegeven heeft
ZJ 29b    Uw liefde is meer dan het leven
ZJ 29c    Eeuwige Vader
ZJ 29d    In uw handen, Heer
ZJ 60      Gregoriaanse gezangen voor de uitvaart
ZJ 717    Wie ons zijn voorgegaan
ZJ 906    Midden in de dood
ZJ 908    Heer, herinner U de namen
ZJ 909    O, Christus, Heer der heerlijkheid
ZJ 914    Roept God een mens tot leven
ZJ 916    Heer, herinner U de namen
ZJ 918    Eens komt de grote zomer
ZJ 919    Het mensenvolk dat in het duister leeft
ZJ 920    Wie zijn taak als mens vervulde


ZJ 921    Gestorven graan wordt brood
ZJ 922    Als God ons thuisbrengt
ZJ 923    Niemand leeft voor zichzelf
ZJ 924    Ik sta voor U in leegte en gemis
ZJ 925    Nu geef ik U mijn ziel in handen
ZJ 926    Ten paradijze
ZJ 928    Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen
ZJ 930    Een mens te zijn op aarde
ZJ 932    In uw diepe droefenis
ZJ 933    De dood is ons te machtig
ZJ 934    Die ons in 't hart geschreven staan
ZJ 940    Mogen de engelen
ZJ 941    Niets gaat verloren