Thema: Uittocht en woestijn

ZJ 302    Gij hebt met groot geduld
ZJ 306    Een mens te zijn op aarde
ZJ 317    Israël trok Egypte uit
ZJ 328    Het volk van de Heer
ZJ 331    Jezus, diep in de woestijn
ZJ 421    Ik zing voor de Heer
ZJ 422    Kondigt het jubelend aan
ZJ 437    De koning van Egypteland
ZJ 598    De schapen alle honderd