Thema: Smeekgebed

ZJ 102    Heer, wij roepen om erbarmen
ZJ 303    Uit diepten van ellende
ZJ 310    Uit angst en nood stijgt mijn gebed
ZJ 313    Uit de diepten roep ik, Heer
ZJ 315    Wij roepen, Heer, uw heil'ge naam
ZJ 323    Oud het leven dat wij leiden
ZJ 368    God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten
ZJ 567    Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
ZJ 752    Verborgene, naar wie ik tast
ZJ 811    Blijf mij nabij
ZJ 834    O, Heer, verberg U niet voor mij
ZJ 924    Ik sta voor U in leegte en gemis
ZJ 925    Nu geef ik U mijn ziel in handen