Thema: Schepping

ZJ 520    Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
ZJ 541    God heeft het eerste woord
ZJ 575    Zolang er mensen zijn op aarde
ZJ 802    Looft de Heer al wat gemaakt is
ZJ 814    Almachtige, verheven Heer
ZJ 821    Leer ons het wonder van uw schepping zien
ZJ 822    Alles begon met God
ZJ 823    In het begin
ZJ 827    Wanneer Gij niet gesproken had
ZJ 831    Gij die met maan en sterren