Thema: Rijk Gods

ZJ 552    Voor de toegewijden
ZJ 537    God heeft gesproken in de tijd
ZJ 579    Uw koninkrijk komt
ZJ 714    Weet gij waarmee het koninkrijk
ZJ 719    Zij zullen de wereld bewonen
ZJ 725    Laat de kind'ren tot mij komen
ZJ 911    Breng ons weer thuis
ZJ 918    Eens komt de grote zomer
ZJ 937    Het graan slaapt in de aarde