Thema: Priesterschap

ZJ 509    Mens voor de mensen zijn
ZJ 529    Gij dienaars aan de Heer gewijd
ZJ 727    Alleen wie het gegeven is
ZJ 841    Hoe zouden wij geloven, Heer