Thema: Op weg gaan

ZJ 302    Gij hebt met groot geduld
ZJ 402    Zingt voor de Heer een nieuw gezang
ZJ 502    Verkondig alle mensen
ZJ 705    Het eerste woord zal vrede zijn
ZJ 720    Door de wereld gaat een woord
ZJ 761    Een lamp voor mijn voet is uw woord
ZJ 768    Wij reizen rusteloos
ZJ 772    Wie als een God wil leven hier op aarde
ZJ 936    Wie Gods rechte wegen gaat
ZJ 939    Hij die gesproken heeft