Thema: Licht

ZJ 116    Als tussen licht en donker
ZJ 123    Nu daagt het in het Oosten
ZJ 127    Licht in onze ogen
ZJ 228    Als een ster in lichte luister
ZJ 438    Licht, ontloken aan het donker
ZJ 448    Brandend van verlangen
ZJ 530    Zo vriendelijk en veilig als het licht
ZJ 756    Wij komen als geroepen
ZJ 764    Dank u, Vader
ZJ 818    Dat het licht in ons mag blijven branden
ZJ 822    Alles begon met God
ZJ 825    Licht dat ons aanstoot in de morgen