Thema: Kruis

ZJ 351    De koning van de vrede
ZJ 352    Naam van Jezus
ZJ 353    Met de boom des levens
ZJ 356    Onze redding uit het kwade
ZJ 362    Aanbidt het kruis des Heren
ZJ 363    Dit is het kruis
ZJ 367    Wij roemen in 't Kruis van de Heer
ZJ 377    Aan uw stam, o Kruis
ZJ 383    Naast het kruis