Thema: Jezus Christus

ZJ 1h     Vredevorst, kom tot ons   
ZJ 104    Kom tot ons, de wereld wacht
ZJ 126    Als die Koning zal verschijnen
ZJ 127    Licht in onze ogen
ZJ 129    Wij wachten op de Koning
ZJ 201    Nu zijt wellekome
ZJ 205    Heden zal uw Redder kome,
ZJ 207    Voor kleine mensen
ZJ 208    Er is een roos ontsprongen
ZJ 210    Heer, hoe zijt Gij gekomen
ZJ 212    uit uw hemel zonder grenzen
ZJ 214    Vanwaar zijt Gij gekomen
ZJ 219    Het volk dat wandelt in het duister
ZJ 225    In den beginne was het woord
ZJ 228    Als een ster in lichte luister
ZJ 229    Door het donker hier gekomen
ZJ 230    Gezegend Woord
ZJ 235    Heeft Hij ons bidden opgevangen
ZJ 325    Die in de hoogte woont
ZJ 351    De koning van de vrede
ZJ 354    Eén is tot ons gekomen

ZJ 355    Wie zal voor God verschijnen
ZJ 360    Christus heeft voor ons geleden    
ZJ 364    Jezus Christus is het beeld van God
ZJ 369    Hoort en ziet het levend woord
ZJ 372    Jezus om uw lijden groot
ZJ 382    De Zoon die voor de eeuwen
ZJ 401    Zingt Jubilate voor de Heer
ZJ 408    Naam van Jezus, nu verheven
ZJ 444    Gij volgt ons uit Jeruzalem
ZJ 448    Brandend van verlangen
ZJ 508    Die rechtens God gelijk
ZJ 509    Mens voor de mensen zijn
ZJ 539    Dit lied gaat over Jezus
ZJ 546    Hij nam de Schrift
ZJ 570    Gij zijt mijn goed
ZJ 702    De Heer die leeft
ZJ 726    De Geest des Heren is op Hem
ZJ 728    U kennen, uit en tot U leven
ZJ 779    Ik ben de wijnstok
ZJ 809    Here Jezus, om uw woord
ZJ 909    O Christus, Heer der heerlijkheid