Thema: Hoop

ZJ 718    Een schare die niemand kan tellen
ZJ 719    Zij zullen de wereld bewonen
ZJ 751    Ik zie de hemel opengaan
ZJ 753    Zolang wij ademhalen
ZJ 755    Sta gelovig in het leven
ZJ 756    Wij komen als geroepen
ZJ 816    Hoor, God, ons roepen
ZJ 909    O Christus, Heer der heerlijkheid
ZJ 911    Breng ons weer thuis
ZJ 913    Er is een land
ZJ 918    Eens komt de grote zomer
ZJ 922    Als God ons thuisbrengt