Thema: Gods nabijheid en redding

ZJ 235    Heeft Hij ons bidden opgevangen
ZJ 412    Al heeft Hij ons verlaten
ZJ 444    Gij volgt ons uit Jeruzalem
ZJ 507    Gij zijt een bron
ZJ 530    Zo vriendelijk en veilig
ZJ 540    Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
ZJ 559    De Heer heeft mij gezien
ZJ 566    Hoe is uw naam
ZJ 572    De aarde is vervuld
ZJ 576    Bouwen aan een wereld
ZJ 593    Ga in het schip
ZJ 604    In de schoot van mijn moeder geweven
ZJ 665    Wij danken U, o God
ZJ 701    Hoe lief'lijk, hoe goed
ZJ 715    Gij komt tot ons
ZJ 719    Zij zullen de wereld bewonen
ZJ 729    De mensen spreken woorden
ZJ 754    De vreugde voert ons naar dit huis.
ZJ 774    Voor mensen die naamloos
ZJ 826     Gij die mijn wezen
ZJ 828    In de veelheid van geluiden
ZJ 830    Het donker is ons licht genoeg
ZJ 834    O Heer, verberg u niet voor mij
ZJ 935    Wie in de schaduw Gods mag wonen
ZJ 939    Hij die gesproken heeft
ZJ 940    Mogen de engelen