Thema: Gemeenschap

ZJ 549    Dit huis, gereinigd en versierd
ZJ 561    Wij zijn uw volk
ZJ 733    Wij zijn de druppels
ZJ 735    Zomaar een dak, boven wat hoofden
ZJ 754    De vreugde voert ons naar dit huis