Thema: Eucharistie

ZJ 521    De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan
ZJ 522    Heer, laat mij voor uw altaar komen
ZJ 526    Al wat er nodig is
ZJ 528    Gedenken wij dankbaar
ZJ 534    Wie naar het altaar gaat
ZJ 535    Het brood, het goede brood
ZJ 543    Zeven was voldoende
ZJ 545    Wij willen samen vieren
ZJ 546    Hij nam de Schrift
ZJ 547    Het brood in de aarde gevonden
ZJ 549    Dit huis gereinigd en versierd
ZJ 556    Waarlijk, dit is rechtvaardig
ZJ 578    Volk van God
ZJ 671    Wij zijn geroepen tot het feest
ZJ 673    De hemel reikt ons leeftocht aan
ZJ 730    Wij gaven and're namen
ZJ 735    Zomaar een dak boven wat hoofden
ZJ 766    Brood zal Ik u geven
ZJ 921    Gestorven graag wordt brood