Thema: Eeuwig leven

ZJ 717    Wie ons zijn voorgegaan
ZJ 718    Een schare die niemand kan tellen
ZJ 719    Zij zullen de wereld bewonen
ZJ 751    Ik zie de hemel opengaan
ZJ 907    Eens als de bazuinen klinken
ZJ 909    O Christus, Heer der heerlijkheid
ZJ 911    Breng ons weer thuis
ZJ 913    Er is een land van louter licht
ZJ 918    Eens komt de grote zomer
ZJ 919    Het mensenvolk dat in het duister leeft
ZJ 922    Als God ons thuisbrengt
ZJ 933    De dood is ons te machtig
ZJ 934    Die ons in't hart geschreven staan
ZJ 941    Niets gaat verloren