Thema: Drie-eenheid

ZJ 585    Dank, dankt nu allen God
ZJ 588    God in den hoog' alleen
ZJ 662    God die ons aan elkaar
ZJ 736    Wie is die God die eeuwig leeft
ZJ 760    Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer
ZJ 764    Dank u, Vader
ZJ 767    Alle eer en alle glorie
ZJ 775    Die licht is, bron van leven is
ZJ 779    Ik ben de wijnstok