Thema: Doop

ZJ 410    De Geest des Heren
ZJ 527    Bekleed u met de nieuwe mens
ZJ 531    God die ons heeft voorzien
ZJ 559    De Heer heeft mij gezien
ZJ 603    Jouw leven staat aan het begin
ZJ 606    Wie ingaat tot dit water
ZJ 607    Doop ons, Heer, in levend water
ZJ 609    Water, water van de doop
ZJ 610    Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
ZJ 914    Roept God een mens tot leven