Thema: Dankbaarheid

ZJ 514    Zolang er mensen zijn op aarde
ZJ 523    O goddelijk alvermogen
ZJ 575    Zolang er mensen zijn op aarde
ZJ 581    Mijn God zijt Gij
ZJ 585    Dankt, dankt nu allen God
ZJ 665    Wij danken U, o God
ZJ 764    Dank u, Vader
ZJ 765    Laten wij met vreugde