Thema: Avond

ZJ 801    Vriendelijk Licht van de heilige glorie
ZJ 803    Vriendelijk Licht dat heel de dag
ZJ 811    Blijf mij nabij
ZJ 813    Wat God doet, dat is welgedaan
ZJ 831    Gij die met maan en sterren
ZJ 832    O licht, vrolijk licht van de hemel
ZJ 833    De dag, door uwe gunst ontvangen
ZJ 835    De dag, geboren uit het duister
ZJ 836    Wees bij ons, wees ons een geleide
ZJ 837    Blijf bij ons, want het wordt avond
ZJ 838    Wanneer de avond komt
ZJ 839    De avond en de morgen
ZJ 927    De Heer verschijnt te middernacht