Thema: Vergeving

ZJ 3b      Barmhartig de Heer
ZJ 28a    Wees mij genadig
ZJ 28b    Heer, onze God
ZJ 28c    Wij hebben nood
ZJ 28d    God, wees ons barmhartig
ZJ 316    Barmhartige Heer, genadige God
ZJ 319    De zonden zijn vergeven
ZJ 320    Erbarm U, God
ZJ 556    Wachters van de tijd
ZJ 721    Wees niet verbaasd
ZJ 771    Nu mag uw land onder uw glimlach liggen
ZJ 925    Nu geef ik U mijn ziel in handen