Liedsuggesties‎ > ‎

Tenhemelopneming van Maria

Intredelied: 
    ZJ 741 O koningin vol heerlijkheid
    ZJ 558 Maria, poort van Gods genade
Antwoordpsalm: 
    vooravond - P 181 • download • beluister 
    in de dag - P 70 • download • beluister 
    ZJ 742 Maria boven allen uitverkoren
Alleluia-vers: ZJ 4g Uw woord is een lamp
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 749 Maria, wij komen u zingende begroeten
    ZJ 770 God wil een tempel bouwen 
Communiezang: 
    ZJ 533 Iedere tijd opnieuw
    ZJ 748 Mijn hart zingt voor de Heer 
Slotlied: ZJ 748 Mijn hart zingt voor de Heer  

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 590-593

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 501 Nu looft en prijst mijn ziel de Heer
    ZJ 748 Mijn hart zingt voor de Heer
    ZJ 595 Mijn ziel maakt groot de Heer
    ZJ 533 Iedere tijd opnieuw

Op dit “paasfeest van Maria” zingen we als intredelied: O Koningin vol heerlijkheid (741) ofwel Maria, poort van Gods genade (558). Maria, die op aarde het lijden van haar Zoon heeft gedeeld, deelt nu ook in zijn heerlijkheid.

De antwoordpsalm 45 (44) spreekt over een mooi geklede koningin die aan een koning wordt voorgesteld. De spirituele traditie heeft daarin Maria herkend. Keervers P 70 zingt: “Aan uw zijde staat de koningin, met goud getooid.” Een alternatief vindt men in lied 742 Maria boven allen uitverkoren dat Maria’s uitverkiezing en verheerlijking bezingt.

De communiezang is een herhaling – maar nu op zingende wijze – van de tweede helft van het evangelie: Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade (533). Zo wordt de verheerlijking van Maria weer teruggevoerd tot haar eigenlijke bron: Gods genade! Maria zelf (en wij met haar!) prijst hoog de Heer want grote dingen heeft Hij aan haar verricht. Uiteraard zijn er meerdere versies van dit Magnificat, zoals bijvoorbeeld 748 Mijn hart zingt voor de Heer, 595 Mijn ziel maakt groot de Heer of 501 Nu looft en prijst mijn ziel de Heer.