Liedsuggesties‎ > ‎

Sacramentsdag - C

Intredelied: 
    ZJ 545 Wij willen samen vieren
    ZJ 578 Volk van God
Antwoordpsalm: 
    P 147 • download • beluister
    ZJ 546 Hij nam de Schrift (str. 3,4)
Alleluia-vers: ZJ 4g Ik ben het levende brood
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 543 Zeven was voldoende
    ZJ 766 Brood zal Ik u geven
Communiezang: 
    ZJ 547 Het brood in de aarde
    ZJ 728 U kennen, uit en tot U leven

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 377-383

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 543 Zeven was voldoende

Een heel passende intredezang voor dit hoogfeest vormt 545 Wij willen samen vieren de daden van de Heer, wij willen samen zitten rond de tafel van de Heer.

De antwoordpsalm 110 is gekozen omwille van de vermelding van de priester Melchisedek in de eerste lezing. Vandaar ook de keuze van het keervers: “Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek” (P 147 of P 148). Als alternatieve antwoordzang kan men ook de 3de en 4de strofe kiezen van lied 546 Hij nam het brood … Hij nam de beker. In het laatste avondmaal van Jezus vindt het gebaar van Melchisedek immers zijn vervulling.

Het alleluia-vers 4a laat de verrezen Heer aan het woord: “Ik ben het levende brood voor het leven van de wereld.”

Vandaag is het ook aangewezen om bij het aanbrengen van de offergaven (liefst in een processie) en de bereiding van het altaar een lied te zingen dat de thematiek van de eucharistie uitdrukt. Enkele mogelijkheden zijn: 526 Al wat er nodig is, 535 Het brood, het goede brood, 547 Het brood in de aarde, 673 De hemel reikt ons leeftocht aan.

Als echo op de evangelielezing kan men bij de communiezang lied 543 nemen: Zeven was voldoende, vijf en twee … voor vijfduizend op de heuvels langs de zee. Andere mogelijkheden zijn 766 Brood zal ik u geven of 728 U kennen, uit en tot U leven. Het eerste lied biedt een mooie dialoog tussen de verrezen Heer en de gemeenschap; het tweede lied is een hymne tot Christus, die uitstekend past bij een eventueel moment van aanbidding, aansluitend bij de eucharistieviering.