Liedsuggesties‎ > ‎

Paaswake

Bij de lichtliturgie: 
    ZJ 434 Laat juichen
    ZJ 435 Zoals het licht ons verschijnt
    ZJ 438 Licht, ontloken aan het donker
    ZJ 448 Brandend van verlangen
    ZJ 825 Licht dat ons aanstoot in de morgen
Paasjubelzang
    Deel 1 • beluister
    Deel 2 • beluister
Na de 1e lezing: 
    ZJ P 143 • download • beluister  orgelbegeleiding
    ZJ 514 Zolang er mensen zijn op aarde
    ZJ 822 Alles begon met God
    ZJ 823 In het begin
    ZJ 541 God heeft het eerste woord
Na de 2e lezing: 
    ZJ P 8 • download • beluister • orgelbegeleiding
    ZJ 301 Veel hoger dan Abraham klom
    ZJ 531 God die ons heeft voorzien
    ZJ 548 Zo lief heeft God de wereld gehad
    ZJ 591 Mensen, wij zijn geroepen om te leven
Na de 3e lezing: 
    ZJ P 206 • download • beluister  orgelbegeleiding
    ZJ 421 Ik zing voor de Heer
    ZJ 317 Israël trok Egypte uit
    ZJ 437 De koning van Egypteland
    ZJ 328 Broeders die op uittocht gaat
Na de 4e lezing: 
    ZJ P 46 • download • beluister  orgelbegeleiding
    ZJ 530 Zo vriendelijk en veilig
    ZJ 667 Zoals een man zich verheugt
Na de 5e lezing: 
    ZJ P 209 • download • beluister  orgelbegeleiding
    ZJ 505 Zoals een hert
    ZJ 580 Zoals een hert
    ZJ 304 Evenals een moede hinde
    ZJ 779 Ik ben de wijnstok
    ZJ 525 God zij geloofd om Kanaän
    ZJ 521 De Heer richt op zijn berg
Na de 6e lezing: 
    ZJ P 232 • download • beluister  orgelbegeleiding
    ZJ 567 Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
    ZJ 550 Welzalig die de rechte wegen gaan
    ZJ 782 Uw wet, hoezeer hen ik haar lief
    ZJ 936 Wie Gods rechte wegen gaan
Na de 7e lezing: 
    ZJ P 69 • download • beluister • orgelbegeleiding
    ZJ P 77 • download • beluister  orgelbegeleiding (indien er ook een doopsel plaatsvindt)
    ZJ 420 Aan wat op aarde leeft
    ZJ 505 Zoals een hert
    ZJ 580 Zoals een hert
Na de 8e lezing: 
    ZJ 5h • download • beluister  orgelbegeleiding
    ZJ 3f Alleluia, verheugt u allen
    ZJ 4b Alleluia, Ik ben de verrijzenis
    ZJ 405 Christus is verrezen
Evangeliezang: 
    ZJ 414 De Heer is waarlijk opgestaan
    ZJ 426 De Heer is waarlijk opgestaan
Bij de doopliturgie: 
    ZJ 999 Litanie van alle heiligen
    ZJ 802 Looft de Heer
    ZJ 606 Wie ingaat tot dit water 
Na de doopwaterwijding: 
    ZJ 402 Zingt voor de Heer
    ZJ 607 Doop ons, Heer
    ZJ 609 Water, water van de doop 
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 416 Nu moet gij allen vrolijk zijn
    ZJ 401 Zingt Jubilate voor de Heer 
Communiezang: 
    ZJ 415 Looft God de Heer
    ZJ 441 Kom, laat ons Christus loven 
Slotlied: 
    ZJ 406 Kondig het aan
    ZJ 407 In eigen kracht verrezen 


Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 185-196