Liedsuggesties‎ > ‎

Kerstmis - Nachtmis

Intredelied: 
    ZJ 206 Komt ons in diepe nacht 
    ZJ 115 De nacht loopt ten einde
Antwoordpsalm: 
    P 223 • download  beluister • orgelbegeleiding
    ZJ 503 Zingt een nieuw lied
Alleluia-vers: ZJ 3b Ik verkondig u een blijde boodschap
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 209 Gods genade is verschenen
    ZJ 230 Gezegend Woord
Communiezang: 
    ZJ 228 Door het donker hier gekomen
    ZJ 201 Nu zijt wellekome (vooral str. 1, 2, 3)
Slotlied: 
    ZJ 228 Als een ster in lichte luister
    ZJ 218 Komt allen tesamen

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 41-44

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de eerste lezing:
ZJ 219 Het volk dat wandelt in het duister
ZJ 203 De mensen die gaan in het duister
ZJ 109 Er komt gehoor voor onze nood

Inhoudelijk aansluitend bij de tweede lezing:
ZJ 209 Gods genade is verschenen

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
ZJ 213 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen
ZJ 218 Komt allen tesamen
ZJ 201 Nu zijt wellekome (vooral str. 1, 2, 3)
ZJ 221 Eer zijn God in onze dagen
ZJ 211 Wat werd verhoopt (vooral str. 1, 2, 3, 5)