Liedsuggesties‎ > ‎

Kerstmis - dagmis

Intredelied: 
    ZJ 213 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen
    ZJ 225 In den beginne was het woord
Antwoordpsalm: 
    P 134 (eenstemmig) • download • beluister
    P 135 (meerstemmig) • download 
    ZJ 519 Zingt een nieuw lied (vooral str. 1, 3, 4)
Alleluia-vers: ZJ 3b Ik verkondig u een blijde boodschap
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 212 Uit uw hemel zonder grenzen
    ZJ 233 Gods Woord van het begin
Communiezang: 
    ZJ 205 Heden zal uw Redder komen
    ZJ 210 Heer, hoe zijt Gij gekomen?
Slotlied: 
    ZJ 221 Eer zij God in onze dagen
    ZJ 218 Komt allen tesamen

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 47-50

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de eerste lezing:
ZJ 218 Komt allen tesamen

Inhoudelijk aansluitend bij de tweede lezing:
ZJ 215 Verschenen is de mildheid

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
ZJ 215 Verschenen is de mildheid
ZJ 225 In den beginnen was het woord
ZJ 227 In den beginne was het woord