Liedsuggesties‎ > ‎

Johannes de Doper

Intredelied: 
    ZJ 112 Kwam van Godswege
    ZJ 131 Bode die zijn weg bereidde
    ZJ 556 Wachters van de tijd
Antwoordpsalm: 
    vooravond - P 94 • download • beluister • orgelbegeleiding
    in de dag - P 189 • download • beluister • orgelbegeleiding
Alleluia-vers: ZJ 4g Uw woord is een lamp
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 526 Al wat er nodig is om te bestaan
    ZJ 547 Het brood in de aarde
Communiezang: 
    ZJ 106 God zij geloofd
    ZJ 330 Johannes doopt bij de Jordaan

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 568-572

Twee liederen uit ons liedboek stellen de persoon van Johannes de Doper, de “grootste onder de profeten” voor: 112 Kwam van Godswege en 131 Bode die zijn weg bereidde. Als men één van deze liederen als intredezang kiest, richt men de aandacht meteen op hem.

De antwoordpsalm, met verzen uit psalm 139, laat als het ware de profeet aan het woord, die God dankt om zijn leven en zijn roeping. Het keervers P 189 luidt: “Ik dank U voor het wonder van mijn leven”. Een alternatief voor de psalm zijn de liederen 559 De Heer heeft mij gezien of 556 Wachters van de tijd.

Als communiezang past vandaag de lofzang van Zacharias: 106 God zij geloofd uit alle macht. Strofe 2 spreekt over Johannes: “Zo zult gij voor de Heer uitgaan, een stem die Hem de toegang baant: bereidt Hem alle wegen!”. Een andere mogelijkheid is lied 610 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht. Daarin vraagt de gemeenschap aan God om herboren te mogen worden, zodat zij “de weg kan gaan die U behaagt” en - net zal Johannes – haar eigen roeping opnemen.