Liedsuggesties‎ > ‎

H. Familie - C

Intredelied: 
    ZJ 220 Daar komt een schip geladen
    ZJ 212 Uit uw hemel zonder grenzen
Kyrie-litaine: ZJ 234 Toon ons uw Zoon
Antwoordpsalm: 
    P 108 • download • beluister
    ZJ 701 Hoe lieflijk, hoe goed
Alleluia-vers: ZJ 3b Ik verkondig u een blijde boodschap
Bij de bereiding van de gaven: ZJ 235 Heeft Hij ons bidden opgevangen?
Communiezang: 
    ZJ 214 Vanwaar zijt Gij gekomen?
    ZJ 210 Heer, hoe zijt Gij gekomen?
Slotlied: ZJ 232 Van ver, van oudsher aangereikt


Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 51-52

De liturgie van vandaag ademt de algemene sfeer van de kerstliturgie, met een speciaal accent op de heilige Familie van Nazareth. De liedkeuze kan dus zowel terecht bij het kerstrepertorium als bij enkele meer specifieke liederen voor deze feestdag.  Voor de intredezang is er bijvoorbeeld Daar komt een schip geladen (220). Het is een echt kerstlied dat echter in de vijfde strofe reeds vooruitwijst naar lijden en kruis, net zoals het evangelie van deze dag over Jezus’ eerste paasfeest in de tempel van Jeruzalem.

Lied 234 Toon ons uw Zoon (met dezelfde melodie als 134 voor de advent) biedt opnieuw een gezongen Kyrie.

De antwoordpsalm is genomen uit ps. 84.  Het keervers Gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer kan door de gemeenschap gezongen worden met P 108 of P 109.  Als alternatief is er ook lied 701 Hoe lieflijk, hoe goed, een berijmde versie van psalm 84.

Voor het communielied grijpen wij terug naar het kerstrepertorium: 214 Vanwaar zijt Gij gekomen? In onze stoutste dromen was God nooit hier en nu ofwel 210 Heer, hoe zijt Gij gekomen? ofwel nog 232 Van ver, van oudsher aangereikt (“Het vindt gehoor bij mensen, onderdak”).