Liedsuggesties‎ > ‎

Goede Vrijdag

Intredelied: geen... de intrede verloopt in stilte
Antwoordpsalm: P 229 • download • beluister
Vers voor het evangelie: 
    ZJ 3c Barmhartig de Heer 
    ZJ 3d Lof een eer zij U, Heer Jezus
Bij de passie: 
    ZJ 354 Eén is tot ons gezonden
    ZJ 355 Wie zal voor God verschijnen
    ZJ 371 O hoofd vol bloed en wonden    
    ZJ 379 Door wat voor grote eenzaamheden
Bij de kruishulde: 
    ZJ 361 Mijn volk, wat heb Ik u gedaan
    ZJ 362 Aanbidt het Kruis
    ZJ 363 Dit is het Kruis
    ZJ 367 Wij roemen in 't Kruis
    ZJ 353 Met de boom des levens
    ZJ 80 Ecce lignum
Communiezang: geen... na de communie is er stilteGregoriaans: Graduale Romanum pg. 172-184