Liedsuggesties‎ > ‎

Drie-eenheid - A

Intredelied: 
    ZJ 588 God in den hoog' alleen
    ZJ 767 Alle eer en alle glorie
    ZJ 736 Wie is die God die eeuwig leeft
Antwoordpsalm: 
    P 68 • download • beluister
    ZJ 814 Almachtige, verheven Heer 
Alleluia-vers: ZJ 4g Uw woord is een lamp
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 585 Dankt, dankt nu allen God
    ZJ 758 Jij die bent
Communiezang: 
    ZJ 548 Zo lief heeft God de wereld gehad
    ZJ 531 God die ons heeft voorzien

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 371-376

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 548 Zo lief heeft God de wereld gehad

Op dit hoogfeest nemen we als intredezang een van de trinitaire liederen, zoals 588 God in den hoog’ alleen of 767 Alle eer en alle glorie. Beide liederen bezingen in drie opeenvolgende strofen het drievoudige mysterie van God. Een ander interessant openingslied vormt 736 Wie is die God die eeuwig leeft. De tekst vertolkt zowel de vraag naar de identiteit van Vader, Zoon en Geest (strofen 1, 3 en 5) als een Bijbels antwoord daarop (strofen 2, 4 en 6).

In de lofzang van Daniël, die vandaag als antwoordzang gekozen is, klinkt steeds weer het refrein: U komt de lof toe in alle eeuwen (P 68). Het zonnelied van Sint-Franciscus, Almachtige verheven Heer (814) is een mogelijk alternatief: het ademt dezelfde sfeer van lofprijzing.

De communiezang 548 past perfect bij het evangelie van deze dag: Zo lief heeft God de wereld gehad. Het is treffend bij het communiceren te mogen zingen over de kringloop van Gods liefde: van God uitgegaan en zichtbaar geworden in de zending van de Zoon, ontvangen wij Gods liefde in Christus, opdat ook wij onze broeders en zusters liefhebben. Een tweede mogelijkheid is het lied 531 God die ons heeft voorzien: God, die ons kent bij onze naam, heeft ons bestemd om te lijken op zijn Zoon en ons zijn Geest geopenbaard.