Liedsuggesties‎ > ‎

Doop van de Heer - A

Intredelied: 
    ZJ 330 Johannes doopt bij de Jordaan
    ZJ 131 Bode die zijn weg bereidde (vooral str. 1,2,5,6)
Antwoordpsalm: 
    P 44 • download • beluister
    ZJ 773 Uw woord, Heer
Alleluia-vers: ZJ 3b Ik verkondig u een blijde boodschap
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 528 Gedenken wij dankbaar
    ZJ 233 Gods Woord van het begin
Communiezang: 
    ZJ 606 Wie ingaat tot dit water
    ZJ 609 Water, water van de doop (vooral str. 4)  
Slotlied: 
    ZJ 210 Heer hoe zijt Gij gekomen
    ZJ 780 U Heer, zij lof gebracht

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 59-61

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 330 Johannes doopt bij de Jordaan
    ZJ 609 Water, water van de doop (vooral str. 4)

Als intredezang kan men lied 330 kiezen: Johannes doopt bij de Jordaan. Het evangelie en de eerste lezing worden er al in samengevat (resp. strofen 1-3 en 4-5).

In het doopsel bij de Jordaan wordt de Heer geopenbaard als de Knecht, de Dienaar die reeds door de profeet Jesaja was aangewezen (zie de eerste lezing). Het keervers bij de antwoordpsalm 29 wijst er op dat deze Dienaar in Gods naam vrede brengt: God zegent zijn volk met vrede (P 44-45). Men kan als alternatief ook lied 773 zingen: Uw Woord, Heer, heeft een wond’re kracht. De strofen van dit lied verwoorden de zending van de Dienaar van de Heer.

Als communielied kan men een lied kiezen dat de band maakt met het mysterie van ons eigen doopsel, zoals 606 Wie ingaat tot dit water of 609 Water, water van de doop. Een andere mogelijkheid is het kerstlied 210: Heer, hoe zijt Gij gekomen, dat het mysterie van de geboorte en het Pasen van Jezus met elkaar verbindt. Vooral de derde strofe mag dan niet ontbreken: ‘Gij die zijt Heer en Meester, hebt als een knecht gewaakt... Wij hebben U verdreven maar Gij voert ons ten leven.