Liedsuggesties‎ > ‎

Doop van de Heer - C

Intredelied: 
    ZJ 330 Johannes doopt bij de Jordaan
    ZJ 131 Bode die zijn weg bereidde (vooral str. 1,2,5,6)
Antwoordpsalm: 
    P 142 • download • beluister
    ZJ 204 Al wie dolend in het donker
Alleluia-vers: ZJ 3b Ik verkondig u een blijde boodschap
Bij de bereiding van de gaven: ZJ 528 Gedenken wij dankbaar
Communiezang: ZJ 606 Wie ingaat tot dit water
Slotlied: 
    ZJ 210 Heer hoe zijt Gij gekomen
    ZJ 233 Gods Woord van het begin

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 59-61

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de tweede lezing:
ZJ 209 Gods genade is verschenen

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
ZJ 330 Johannes doopt bij de Jordaan
ZJ 131 Bode die zijn weg bereidde (vooral str. 5,6)

Het intredelied "Johannes doopt bij de Jordaan" brengt al op een vertellende manier de inhoud van het evangelie binnen. De strofen 5 en 6 sluiten daarenboven mooi aan bij de bemoedigende woorden van de profeet Jesaja uit de eerste lezing.
Het keervers bij de antwoordpsalm "Verheerlijk mijn ziel, de Heer, wat zijt Gij groot, Heer, mijn God" zet de boodschap van de vreugdebode uit de eerste lezing verder. De gekozen psalmverzen uit psalm 104 verwijzen naar Gods goedheid die tot uiting komt in de schepping, en meerbepaald in het water.
Met het communielied "Wie ingaat tot dit water... ontvangt die op het water zweeft..." maken we de brug naar het mysterie van ons eigen doopsel.
Op het einde van de viering past "Heer, hoe zijt Gij gekomen" vooral omwille van de derde strofe: "Gij die zijt Heer en Meester hebt als een knecht gewaakt..." In het doopsel bij de Jordaan heeft de Heer zich immers geopenbaard als de Knecht, de Dienaar. Zijn kruis-doopsel komt al meteen in zicht.