Liedsuggesties‎ > ‎

34e zondag door het jaar - B - Christus Koning

Intredelied: 
    ZJ 579 Uw koninkrijk komt
    ZJ 519 Zingt een nieuw lied voor God de Here
Antwoordpsalm: 
    P 121 (meerstemmig) • download • beluister • orgelbegeleiding
Psalmlied: 
    ZJ 511 De Heer is koning
Alleluia-vers: ZJ 4h Uw woorden, o Heer
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 535 Het brood, het goede brood
Communiezang: 
    ZJ 352 Naam van Jezus
    ZJ 767 Alle eer en alle glorie


Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 388-391

TOELICHTING

Christus bracht het koninkrijk Gods naar deze wereld. Het werk van de verlossing zal maar voltooid zijn als Christus ‘alles in allen’ is geworden, als zijn koninkrijk overal op aarde is gevestigd. Vandaag vieren wij dat koninkrijk, dat niet van de wereld is maar wel in de wereld groeit. Als intredezang zingen we daarom: Uw koninkrijk komt waar mensen blij zijn om uw genade ... waar mensen geloven in uw liefde en leven naar uw ge­boden (579).

Voor de antwoordpsalm zijn er niet toevallig verzen gekozen uit psalm 93 (92), één van de koningspsalmen. Het keervers luidt: De Heer is koning, met luister omkleed (P 121-122). Een berijmde versie van dezelfde psalm biedt lied 511.

Aansluitend bij het evangelie waar Jezus zijn koningschap erkent maar er duidelijk aan toevoegt dat het niet van deze wereld is, zin­gen wij als communiezang: Naam van Jezus die ten dode op het hout geschreven zijt, vreemde koning van de joden die ten spot verheven zijt (352). Een andere mogelijkheid om dit hoogfeest af te sluiten is het loflied: Alle eer en alle glorie (767).