Liedsuggesties‎ > ‎

4e zondag in de advent - C

Intredelied: 
    ZJ 124 Bevrijd ons / ZJ 68 Rorate caeli
    ZJ 111 Geen kracht meer om te leven
Kyrie-litanie: ZJ 134: Doorbreek de ban van ons gemis
Antwoordpsalm: 
    P 104 • download • beluister
    ZJ 101 Ruk open, Heer
Alleluia-vers: ZJ 3a Bereid de weg van de Heer
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 770 God wil een tempel bouwen
    ZJ 744 Dat u alle zegen zij
Communiezang: 
    ZJ 103 Ik heb mijn hart tot U geheven
    ZJ 109 Er komt gehoor voor onze nood
Slotlied: ZJ 121 O kom, o kom, Immanuel

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 34-37

Op de Rorate-zondag zingen wij als intredelied vanzelfsprekend nr. 124: Bevrijd ons Heer, en dan mag alleszins de derde en laatste strofe niet vergeten worden: Schep moed, mijn volk, ik zal u vertroosten… Ik kom naar u toe, ik zal u redden. Men kan het ook in het Latijn zingen (68) of lied 111 Geen kracht meer om te leven kiezen, dat op het Rorate is geïnspireerd.

Nu Kerstmis heel dichtbij is, kan 134 Doorbreek de ban van ons gemis als Kyrie-litanie gezongen worden.

Bij psalm 80, één van de meest typische adventspsalmen, horen de keerverzen  P 104 en P 105.  Maar men kan als antwoordzang ook lied 104 Kom tot ons, de wereld wacht kiezen of 101 Ruk open, Heer.  Deze liederen sluiten goed aan bij de profetie van de eerste lezing over Hem die uit de stam van Betlehem zal geboren worden en over Israël heersen.

Het lied van de kerstnoveen - O kom Immanuël (121) - kan men vandaag als communielied zingen, liefst volledig. Zo dicht bij Kerstmis kan deze beroemde samenvatting van de O-antifonen eigenlijk niet achterwege blijven.  Wenst men dit lied vandaag reeds een plaats te geven na de tweede lezing i.p.v. het Alleluia, dan kan men bij de communie op deze zondag een Marialied zingen dat aansluit bij het evangelie: 744: Dat u alle zegen zij! Maar nog meer gezegend Hij, die gij draagt!  Andere liederen die goed passen op het einde van de advent zijn: 103 Ik heb mijn hart tot U geheven (…het eeuwig licht is reeds ontvangen, de Maagd verwacht haar Kind), 109 Er komt gehoor voor onze nood, 128 Wij zingen door de tranen heen.