Liedsuggesties‎ > ‎

3e zondag in de advent - C

Intredelied: 
    ZJ 119 Verblijdt u in de Heer
    ZJ 129 Wij wachten op de koning
Antwoordzang: 
    P 212 • download • beluister
    ZJ 106 God zij geloofd uit alle macht
Alleluia-vers: ZJ 3a Bereid de weg van de Heer
Bij de bereiding van de gaven: ZJ 133 Gij, die aangeroepen wordt
Communiezang: 
    ZJ 112 Kwam van Godswege (vooral str. 5, 6, 7, 8)
    ZJ 132 Gij zijt de wereld aangekondigd
Slotlied: ZJ 107 Een stad van vrede zoeken wij

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 21-24

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
ZJ 112 Kwam van Godswege (vooral str. 5, 6, 7, 8)

Dat de advent een tijd van grote vreugde is, moge vooral op deze Gaudete-zondag blijken. Kunnen we dan anders beginnen dan met het intredelied 119 Verblijdt u in de Heer?

Bij de antwoordzang uit het lectionarium (Jes. 12) kan men de keerverzen P 211 of P 212 gebruiken als gezongen refrein, die beiden mooi het thema van de  vreugde vertolken.  Een andere mogelijkheid is lied 120 Gij zijt een Mensenzoon: …Toen ik nog nergens was, hebt Gij en Gij alleen mijn licht ontstoken.

Voor de communiezang kunnen we lied 112 van vorige zondag hernemen, nu met de klemtoon op de strofen 5-7. De vijfde strofe herneemt immers letterlijk de aanvang van het evangelie: “Doper, wat moeten wij doen?”  Ook de tweede en derde strofe uit lied 107: Een stad van vrede zoeken wij, hernemen de boodschap van Johannes. Andere, meer algemene keuzes bij de communie zijn 132 Gij zijt de wereld aangekondigd of 133 Gij die aangeroepen wordt, waarvan de tekst een gebed is.