Liedsuggesties‎ > ‎

2e zondag in de advent - C

Intredelied: 
    ZJ 115 De nacht loopt ten einde
    ZJ 123 Nu daagt in het Oosten
Antwoordpsalm: 
    P 173 • download • beluister
    ZJ 922 Als God ons thuisbrengt
Alleluia-vers: ZJ 3a Bereid de weg van de Heer
Bij de bereiding van de gaven: ZJ 128 Wij zingen door de tranen heen
Communiezang: 
    ZJ 112 Kwam van Godswege (vooral str. 1, 2, 3, 4)
    ZJ 131 Bode die zijn weg bereidde (vooral str. 1, 2, 3, 4)
Slotlied: ZJ 104 Kom tot ons, de wereld wacht

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 18-20

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 131 Bode die zijn weg bereidde (vooral str. 1, 2, 3, 4)
    ZJ 112 Kwam van Godswege (vooral str. 1, 2, 3, 4)

De liturgie van deze zondag heeft altijd iets gehad van een bazuinstoot van de vreugdebode die de komst van de Heer aankondigt. De sfeer van deze zondag is daarom heel goed weergegeven door het intredelied 115 dat een eigen dynamiek heeft om deze viering aan te vatten: De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij… onverwacht komt de Mensenzoon, de morgenster.

Een tweede keuze is lied 123: Nu daagt het in het Oosten. Ook daar klinkt de vreugde door om de nakende dageraad van Gods verlossing.

Bij de tekst van de antwoordpsalm (ps. 126) passen de keerverzen P 173 en P 174.  Men kan ook als antwoordzang lied 922 zingen dat op de psalm is gebaseerd: Als God ons thuisbrengt. God leidt zijn volk immers naar het licht en omgeeft het met zijn barmhartigheid en gerechtigheid.

Op de tweede en derde adventszondag is het Alleluia 3a bijzonder geschikt, omdat het de boodschap van Johannes de Doper verwoordt.  Naast Jesaja is hij de andere grote adventsprofeet, die vandaag en volgende zondag in het evangelie centraal staat. Met hem begint werkelijk de blijde boodschap, zoals het begin van het evangelie onderstreept. Zijn roepstem in de woestijn klinkt in het evangelie en blijft op doordringende wijze klinken in het communielied dat wij (misschien in de dialoog met een solist die de teksten van Johannes de Doper voorzingt) vandaag zingen: Kwam van Godswege een man in ons bestaan (112). We zingen vooral strofen 1-4.  Een meer beschrijvend lied over Johannes is 131 Bode die zijn weg bereidde.  Ook hier passen vandaag vooral de eerste vier strofen.