Liedsuggesties‎ > ‎

1e zondag in de advent - C

Intredelied: 
    ZJ 117 Verheft uw hart
    ZJ 27 Licht in onze ogen
    ZJ 107 Een stad van vrede zoeken wij
Schuldbelijdenis: ZJ 127 Licht in onze ogen (vooral str. 6, 7, 8)
Antwoordpsalm: 
    P 35 • download • beluister
    ZJ 114 Naar U gaat mijn verlangen, Heer
Alleluia-vers: ZJ 3a Bereid de weg van de Heer
Bij de bereiding van de gaven: ZJ 126 Als die Koning zal verschijnen (vooral str. 1, 2)
Communiezang: ZJ 115 De nacht loopt ten einde (vooral str. 1, 2)
Slotlied: 
    ZJ 107 Een stad van vrede zoeken wij
    ZJ 108 Op een God die door de eeuwen
    ZJ 115 De nacht loopt ten einde

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 15-17

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
ZJ 115 De nacht loopt ten einde (vooral str. 1, 2)
ZJ 126 Als die Koning zal verschijnen (vooral str. 1, 2)
ZJ 129 Wij wachten op de koning

Overeenkomstig de gregoriaanse aanhef Ad te Levavi van deze zondag, zingen wij de intredezang 117 Verheft uw hart, een oproep tot hoop en vertrouwen. Heel onze christelijke eindtijdsverwachting wordt in de liturgie van deze zondag geconcentreerd: Verhoopt de dag die daagt voorgoed… Totdat Hij komt bestaan wij hier, wakend, en wetend dag noch uur… Daarmee wordt het evangelie reeds in de intredezang aangekondigd. Vooral omwille van de drie eerste strofen functioneert dit lied goed als intredezang.  De melodie van 117 is dezelfde als deze van 101.

Een andere mogelijkheid voor de intrede is 107 Een stad van vrede zoeken wij. Dit lied kan eventueel als rode draad fungeren bij de opeenvolgende adventszondagen van het C-jaar.  Nog een andere mogelijkheid is 127 Licht in onze ogen.  Ook dit lied kan tijdens verschillende zondagen van de advent hernomen worden.  Strofes 6, 7 en 8 vormen eigenlijk een gezongen Kyrie. De vier strofen van lied 129 Wij wachten op de koning kunnen eventueel klinken bij het aansteken van de kaarsen van een adventskrans 

De verzen van de antwoordpsalm zijn genomen uit ps. 25. De nieuwe Zingt Jubilate bevat passende keerverzen onder de nummers P 35 en P 36. De verzen kunnen voorgelezen worden of gezongen op een passende psalmtoon. Andere mogelijkheden zijn 113-114: Naar U gaat mijn verlangen of 118: Houd mij in leven, allemaal bewerkingen van psalm 25.

Als communielied kan 115 De nacht loopt ten einde gekozen worden.  Het herneemt de hoofdgedachte van het evangelie: Heft uw hoofden omhoog… laat die dag u niet onverhoeds grijpen.  Andere keuzemogelijkheden als communiezang zijn Op een God die door de eeuwen (108) of Als tussen licht en donker (116).