Liedsuggesties‎ > ‎

Allerzielen

Intredelied: 
    ZJ 941 Niets gaat verloren
    ZJ 920 Wie zijn taak als mens vervulde 
Antwoordpsalm: 
    P 41
    ZJ 916 Heer, herinner U de namen
    ZJ 907 Eens als de bazuinen klinken
Alleluia-vers: ZJ 4b Ik ben de verrijzenis
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 713 God is de Herder
    ZJ 840 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven 
Communiezang: 
    ZJ 906 Midden in de dood
    ZJ 934 Dien ons in't hart geschreven staan
Slotlied: ZJ 935 Wie in de schaduw Gods mag wonen

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 669 of ZJ 60