Liedsuggesties‎ > ‎

9e zondag door het jaar - A

Intredelied: 
    ZJ 707 Indien de Heer het huis niet bouwt
    ZJ 735 Zomaar een dak boven wat hoofden
    ZJ 754 De vreugde voert ons naar dit huis
Antwoordpsalm: 
    P 49 • download • beluister
    ZJ 716 Zwoegend volk van zwervelingen
Alleluia-vers: ZJ 4f Het Woord is nabij
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 739 Als gij naar de woorden luistert
    ZJ 737 Uw woord omvat mijn leven
Communiezang: 
    ZJ 504 Wanneer ik door de velden ga (vooral str 4)
    ZJ 936 Wie Gods rechte wegen gaat

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 284-287

TOELICHTING

In het evangelie van vandaag maakt Jezus de vergelijking tussen iemand die zijn huis op rotsgrond bouwde en iemand die hetzelfde deed op het zand. Hiermee kan men als intredezang lied 707 verbinden: Indien de Heer het huis niet bouwt of een ander lied dat het beeld van het ‘huis’ uitwerkt: 735  Zomaar een dak boven wat hoofden of 754 De vreugde voert ons naar dit huis.

Antwoordpsalm 31 herneemt het beeld van de rots en bidt: Wees mij een rots, Heer, waar ik vluchten kan (P 48-49). Lied 716 Zwoegend volk van zwervelingen is gebaseerd op Deuteronomium 11, waar ook de eerste lezing uit genomen is. Dit is een mogelijk alternatief.

Als communiezang passen enkele liederen die de waarde van Gods Wet bezingen, in aansluiting bij de eerste lezing: 504 Wanneer ik door de velden ga (zeker strofe 4), 936 Wie Gods rechte wegen gaat, 737 Uw woord omvat mijn leven of 739 Als gij naar de woorden luistert. Dit laatste lied is helemaal geschreven in de geest van Deuteronomium.