Liedsuggesties‎ > ‎

8e zondag door het jaar - A

Intredelied: 
    ZJ 514/575 Zolang er mensen zijn
    ZJ 935 Wie in de schaduw Gods mag wonen
Antwoordpsalm: 
    P 82 • download • beluister
    ZJ 531 God die ons heeft voorzien (vooral str. 1+3)
Alleluia-vers: ZJ 4d Ik ben de weg, de waarheid en het leven
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 540 Heer, onze Heer
    ZJ 813 Wat God doet, dat is welgedaan
Communiezang: 
    ZJ 722 Wees niet bezorgd, heeft Hij gezegd
    ZJ 564 Weest niet bezorgd

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 281-284

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 514/575 Zolang er mensen zijn
    ZJ 722 Wees niet bezorgd, heeft Hij gezegd
    ZJ 564 Weest niet bezorgd

Als intredezang suggereren we vandaag het lied Zolang er mensen zijn (514 en 575): de tekst is gebaseerd op de evangelielezing uit de bergrede van Mattheüs. Beide melodieën roepen de blije onbezorgdheid op waartoe Jezus zijn leerlingen oproept.

Ook de antwoordpsalm 62 (61) is, aansluitend bij de bemoedigende woorden van Jesaja, een belijdenis van vertrouwen op God. Het keervers luidt: Bij God alleen kan ik rusten (P 81-82). Een alternatief biedt lied 531 God die ons heeft voorzien – zeker dan de strofen 1 en 3 – met Paulus’ grote geloofsbelijdenis dat niets ons kan scheiden van Gods liefde.

Bij de communie kan men nog een echo laten klinken op het evangelie met de liederen 722 Wees niet bezorgd, heeft Hij gezegd of 564 Wees niet bezorgd. Ofwel kiest men voor een meer algemeen lied dat het vertrouwen op God uitzingt: 540 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig, 813 Wat God doet, dat is welgedaan of 935 Wie in de schaduw Gods mag wonen.