Liedsuggesties‎ > ‎

7e zondag door het jaar - A

Intredelied: 
    ZJ 534 Wie naar het altaar gaat
    ZJ 735 Zomaar een dak boven wat hoofden
Antwoordpsalm: 
    P 180 • download • beluister  orgelbegeleiding
    ZJ 316 Barmhartige Heer
    ZJ 318 Onze hulp is de naam van de Heer
    ZJ 566 Hoe is uw naam
Alleluia-vers: ZJ 4e Ik ben de goede herder
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 548 Zo lief heeft God de wereld gehad (str. 1-4)
    ZJ 766 Brood zal Ik u geven
Communiezang: 
    ZJ 309 Zo spreekt de Heer (vooral str. 3,4)
    ZJ 710 Vergeef, o Heer, dat duizendvoud

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 278-281

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 309 Zo spreekt de Heer (vooral str. 3,4)

Het intredelied 534 Wie naar het altaar gaat is geïnspireerd op enkele verzen uit het evangelie van vorige zondag. Vandaag zetten we de lezing uit de Bergrede verder. Centraal staat vandaag de oproep tot vergeving naar Gods maat: zijn barmhartigheid gaat ons menselijke begrip te boven.

Dat besef wordt schitterend verwoord in de mooie antwoordpsalm 103, met als keervers: De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt (P 179-180). Men kan ook een bewerking van deze psalm zingen, met de liederen 316 Barmhartige Heer, 318 Onze hulp is de naam van de Heer of 566 Hoe is uw Naam.  

De oproep van Jezus om de vijand te beminnen komt expliciet terug in strofe 3 van lied 309 Zo spreekt de Heer. Men kan deze samen met de vierde strofe voorzien als communiezang.

Lied 548 Zo lief heeft God de wereld maakt duidelijk dat de bron van de onderlinge liefde te vinden is in Gods liefde voor de mens, zoals die aan het licht is gekomen in Jezus.