Liedsuggesties‎ > ‎

7e Paaszondag - C

Intredelied: 
    ZJ 412 Al heeft Hij ons verlaten
    ZJ 413 Dit is de dag
Antwoordpsalm: 
    P 129 • download • beluister
    ZJ 503 Zingt een nieuw lied voor de Heer
Alleluia-vers: 
    ZJ 4b Ik ben de verrijzenis
    ZJ 405 Christus is verrezen (enkel str. 6)
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 547 Het brood in de aarde gevonden
    ZJ 535 Het brood, het goede brood
Communiezang: 
    ZJ 373 Mogen allen één zijn
    ZJ 503 Zingt een nieuw lied voor de Heer
    ZJ 733 Wij zijn de druppels van één stroom

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 241-243

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
ZJ 373 Mogen allen één zijn

Deze zondag ademt nog helemaal de sfeer van het Hemelvaartsfeest, zodat het intredelied van de voorbije hoogdag hernomen kan worden: 412 "Al heeft Hij ons verlaten". Men kan ook lied 413 zingen dat een bewerking is van de paaspsalm 118 waarvan de derde strofe een gebed om Gods Geest is "Nu zend uw Geest als een vuur...". Op deze manier blikken we al vooruit naar Pinksteren.

Het eigen kenmerk van deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren is het feit dat het evangelie ontleend is aan het zogenaamde Hogepriesterlijk gebed van Jezus zoals wij het terugvinden in Johannes 17. Jezus heeft alles wat Hij van de Vader ontvangen heeft, meegedeeld aan de mensen. Op die manier worden zij opgenomen in het eeuwige leven, dat erin bestaat God te kennen én zijn Gezondene. De eenheid die Vader en Zoon met elkaar verbindt, wordt doorgetrokken naar al diegenen die de Vader aan Hem, Jezus, heeft toevertrouwd. Daarom zingen we als communiezang een lied dat helemaal doortrokken is van de geest van het Hogepriesterlijk gebed: "Mogen allen één zijn", het lied 373.