Liedsuggesties‎ > ‎

6e zondag door het jaar - C

Intredelied: 
    ZJ 813 Wat God doet, dat is welgedaan
    ZJ 754 De vreugde voert ons naar dit huis 
Antwoordpsalm: 
    P 1 • download • beluister
    559 De Heer heeft mij gezien
Alleluia-vers: ZJ 4i Geprezen de Heer
Bij de bereiding van de gaven: ZJ 441 Kom, laat ons Christus loven 
Communiezang: 
    ZJ 560 Zalig zij
    ZJ 724 Om eenvoudigen van geest
    ZJ 723 Zalig zij die zich op de Heer vertrouwen
Slotlied: ZJ 665 Wij danken U, o God

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 275-278

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de tweede lezing:
ZJ 441 Kom, laat ons Christus loven

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 560 Zalig zij
    ZJ 724 Om eenvoudigen van geest
    ZJ 723 Zalig zij die zich op de Heer vertrouwen

Bij het intredelied zingen we onze dank en ons vertrouwen uit in Gods bescherming: Wat God doet, dat is welgedaan, zijn wil is wijs en heilig. 'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, die hand geleidt mij veilig (813). Vertrouwen klinkt ook door in de tweede strofe van een mooi intredelied 733 Wij zijn de druppels van één stroom: “Uw zachte, vriendelijke kracht die ons van ver tezamen bracht, bewerkt in ons vertrouwen”.

Wie op de Heer vertrouwt, wordt door de profeet Jeremia in de eerste lezing vergeleken met een boom die aan het water is geplant en vruchten draagt. Dit beeld wordt helemaal hernomen in de antwoordpsalm 1, met als passende keerverzen P 1 en P 2: “Gelukkig is de mens die op de Heer zijn hoop stelt”. Men kan ook als antwoordzang de tweede en derde strofe zingen van het lied 559: De Heer ... plant als een boom in ons zijn eigen leven ... Gij hebt onszelf ontvankelijk gemaakt zoals de regen neerdaalt in de bomen.

Als communiezang kunnen we de zaligsprekingen hernemen die wij in de Lucas-versie hebben gehoord: 560 (Zalig zij die Jezus’ naam belijden, zalig zij die om mijn Naam willen lijden). In het evangelie hoorden we immers: Zalig gij die arm zijt, zalig die nu honger lijdt, zalig die nu weent, zalig gij wanneer men u haat omwille van de Mensenzoon. Ofwel: 723 Zalig zij die zich op de Heer verlaten of 724 Om eenvoudigen van geest.