Liedsuggesties‎ > ‎

6e Paaszondag - C

Intredelied: 
    ZJ 422 Kondigt het jubelend aan
    ZJ 406 Kondig het aan 
Antwoordpsalm: 
    P 88 • download • beluister
    ZJ 404 Juicht Jahweh toe
Alleluia-vers: 
    ZJ 4j Maak ons hart ontvankelijk, Heer
    ZJ 405 Christus is verrezen (enkel str. 6) 
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 766 Brood zal Ik u gevven 
Communiezang: 
    ZJ 420 Aan wat op aarde leeft
Slotlied: 
    ZJ 751 Ik zie de hemel opengaan (str. 1,2,3,4)

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 229-234

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de tweede lezing:
ZJ 751 Ik zie de hemel opengaan

Geïnspireerd op de inhoud van het gregoriaanse Vocem ]ucunditatis van deze zondag, zingen we als intredezang 422: Kondigt het jubelend aan, laat het de windstreken horen... God heeft ons wedergeboren. Een tweede keuze voor deze zondag is 406: Kondig het aan: de Heer is verrezen.

Voor het Alleluiavers zinge men de zesde strofe van 405 ofwel strofe 1 en 19 van 426.

Dicht bij Hemelvaart en Pinksteren verwijst het evangelie van deze zesde paaszondag heel uitdrukkelijk naar de belofte van de heilige Geest: de Helper die ons alles zal leren en in herinnering brengen'.

Daarom als communiezang: Aan wat op aarde leeft, geeft Gij hetzelfde brood en wie er U om smeekt, wordt met uw Geest gedoopt (420).