Liedsuggesties‎ > ‎

5e zondag in de veertigdagentijd - C

Intredelied: 
    ZJ 320 Erbarm U, God
    ZJ 922 Als God ons thuisbrengt
Antwoordpsalm: 
    P 173 • download • beluister
    ZJ 922 Als God ons thuisbrengt
Vesr voor het evangelie: ZJ 3c Barmhartig de Heer 
Bij de bereiding van de gaven: ZJ 526 Al wat er nodig is
Communiezang: 
    ZJ 319 De zonden zijn vergeven
    ZJ 911 Breng ons weer thuis (vooral str. 3,4)
    ZJ 324 Waar is de plaats die vrede lacht

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 120-124

Deze zondag voltooit de prachtige opeenvolging van evangelies over bekering en verzoening: na het beeld van de onvruchtbare vijgenboom en de parabel van de verloren zoon is het vandaag het evangelie van de overspelige vrouw die bij Jezus vrijspraak en verzoening ontvangt.  Wij beginnen de dienst met de intredezang van psalm 51 (50): Erbarm U, God, en delg genadig het kwaad dat ik heb aangericht…herschep mijn hart in zijn geheel.  Men vindt deze psalmberijming onder nr. 320.

In de eerste lezing uit het Oude Testament komen op deze zondag de grote profeten aan het woord.  Dit jaar (C-cyclus) is het een tekst van de profeet Jesaja die zeer goed aansluit bij de nieuwe toekomst die Jezus in het evangelie aanzegt aan de vrouw: “Zie, ik onderneem iets nieuws”. De antwoordpsalm 126 bezingt de terugkeer uit de ballingschap: “Keer nu ons lot ten goede, Heer…Ja, geweldig was het wat de Heer ons deed”. Men kan de keerverzen P 173 of P 174 gebruiken, ofwel de versie nemen onder nr. 922: Als God ons thuisbrengt.

Als communiezang kan men lied 319 hernemen van vorige zondag : De zonden zijn vergeven.  Dit is een woord ten leven, bevrijdend van de schuld. Het is een mooie gezongen echo op het woord ten leven dat Jezus in het evangelie spreekt tot de vrouw: “Ook ik veroordeel u niet: ga heen en zondig van nu af niet meer!” Ofwel kan men iets algemener het verlangen uitzingen naar plaatsen waar verzoening, vrede en gerechtigheid in onze wereld gestalte krijgen, met het lied 324 Waar is de plaats die vrede lacht?