Liedsuggesties‎ > ‎

5e zondag door het jaar - A

Intredelied: 
    ZJ 534 Wie naar het altaar gaat
    ZJ 825 Licht dat ons aanstoot in de morgen
Antwoordpsalm: 
    P 150 (Ignace Thevelein) • download • beluister
    P 150 (Jan Schrooten) • download 
    ZJ 309 Zo spreekt de Heer
Alleluia-vers: ZJ 4h Uw woorden, o Heer, zijn geest en leven
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 569 God die leven hebt gegeven
    ZJ 764 Dank u, Vader
Communiezang: 
    ZJ 530 Zo vriendelijk en veilig
    ZJ 610 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
Slotlied
    ZJ 818 Dat het licht in ons mag blijven branden

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 271-274

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 539 Dit lied gaat over Jezus (str. 1,3,4,10)

Elke keer dat wij eucharistie vieren, gaan wij op de tweesprong staan van goed en kwaad … Het één staat hem te wachten, het ander laat hij achter. Als intredezang suggereren wij daarom Wie naar het altaar gaat, moet kennen goed en kwaad (534). Een andere mogelijkheid vormt lied 825 Licht dat ons aanstoot: zo wordt het beeld van het licht, dat in de woorddienst als een rode draad terug komt, reeds aangebracht. Enerzijds is God de bron van het licht, anderzijds worden de gelovigen opgeroepen om, dankzij de gave van dat goddelijke licht, zelf licht te worden.

Het keervers bij antwoordpsalm 112 luidt: Voor de rechtvaardigen gaat het licht op in de nacht (P 149-150). Een alternatief biedt lied 309 Zo spreekt de Heer, uit het repertorium van de veertigdagentijd. Het weerspiegelt de eerste lezing waarin de christelijke roeping wordt geconcretiseerd in het delen van het brood, in het opnemen van zwervers en het kleden van de naakten: Zo spreekt de Heer … als gij de zwervers niet uw woning biedt, durf ik uw vasten niet betrouwen. Schenk uw brood … Schenk uw troost.

Het evangelie biedt vandaag een van de bekendste passages uit de Bergrede: christenen zijn het licht van de wereld. Maar de bron van dat licht is de Heer; zijn wet is de lamp op onze levensweg. Dat beseffen wij des te beter als wij mogen communiceren. Als communiezang wordt daarom voorgesteld: Zo vriendelijk en veilig als het licht … zo is mijn God (530). Ofwel kan men dezelfde gedachten op biddende wijze uitzingen in lied 610 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht.