Liedsuggesties‎ > ‎

5e Paaszondag - C

Intredelied: 
    ZJ 402 Zingt voor de Heer
Antwoordpsalm: 
    P 192 • download • beluister
    ZJ 579 Uw koninkrijk komt
Alleluia-vers: ZJ 4b Ik ben de verrijzenis
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 751 Ik zie de hemel opengaan
    ZJ 531 God die ons heeft voorzien 
Communiezang: 
    ZJ 548 Zo lief heeft God de wereld gehad
Slotlied: 
    ZJ 401 Zint Jubilate voor de Heer
    ZJ 579 Uw koninkrijk komt

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 225-229

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 548 Zo lief heeft God de wereld gehad

Overeenkomend met het Cantate-introïtus zingen wij als intredezang: Zingt voor de Heer een nieuw gezang (402). Het is een prachtig lied van verwondering en vreugde om al wat de Heer in zijn paasmysterie aan ons gedaan heeft: Het is vol wonderen om u heen.

Na de eerste lezing over de succesrijke verkondiging van het koninkrijk Gods door Paulus en Barnabas - ook voor de heidenen werd de poort van het geloof geopend - zingen wij als antwoordzang 579: Uw koninkrijk komt - vrede en vreugde waar mensen blij zijn om uw genade.

Voor het alleluialied - inleidend op het evangelie - suggereren wij op deze zondag de de derde strofe van 418: Zingt voor de liefde die ons bindt. Alleluia, Alleluia.

Het communielied 548 herneemt zoals altijd het evangelie: de liefde tot God is gebonden aan de broederliefde. 'Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart'. Daarom zal men vooral de laatste strofe zingen van 548: Wie God bemint, beminne ook zijn broeder.